sakinler

Yaratıcılığın geleceği ilginç insanlara ihtiyaç duyuyor.

Meraklı, özgün, multidisipliner ve lego-centric, yüksek farkındalığa sahip bireyler, yaratıcı geleceği ayakta tutmak için GAIA’da bir araya geliyor.

Eğer bizden biri olduğunu düşünüyorsan, bize haber ver! Belki de aramıza yeni katılacak kişi sen olmalısın!

gaia teorisi

Her gaia sakininin sahip olduğu 5 kişilik özelliği

İlginç
Fikirlerin
Gezegeni

Her birimiz benzersiziz. Bu benzersizliği gururla taşıyoruz GAIA gezegenini sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gezegen haline getirenin de bu benzersizlik olduğunu düşünüyoruz.

GAIA ego merkezli bir gezegen değil. Egolarımızı bireysel olarak büyütmek yerine lego parçaları gibi birbirimizi tamamlıyoruz.

Merak, başarı ve yeniliğin yapı taşıdır. Bizi hayatta tutan şey meraktır.

Her GAIA sakini kendini farklı alanlarda geliştirir. Katma değerin, farklı disiplinlerin birleşimiyle meydana geldiğini düşünüyoruz.

GAIA sakinleri fiziksel ve sosyal çevrelerinde olanların bilincindedir ve çevrelerini iyileştirmek için aksiyon almaya hazırlardır.

Gezegenimizi büyütelim

sakinlerimiz

© All rights reserved. Powered by Gaia.